Przewodniczący - Tymoteusz Ogłaza - president.uw@esn.pl

Wiceprzewodniczący - Hubert Kiljański - vicepresident.uw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów - Zuzanna Pyzikiewicz - treasurer.uw@esn.pl

Członkini Zarządu ds. Promocji - Aleksandra Grzegorkiewicz - pr.uw@esn.pl

Członkini Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Zuzanna Szymanowska - hr.uw@esn.pl