Jest to najświeższy projekt wprowadzony w 2010 roku do Erasmus Student Network. Ma na celu zachęcenie osób niepełnosprawnych do wyjazdów na wszelkiego rodzaju wymiany, praktyki i inne projekty zagraniczne.

Chcemy pokazać osobom niepełnosprawnym (zwłaszcza ruchowo) dostępność i przystosowanie uczelni partnerskich i ich otoczenia (puby, restauracje, itp), więcej na temat tej inicjatywy MappED! można znaleźć na stronie https://mapped.eu/

ExchangeAbility ma również na celu zwiększenie świadomości studentów na temat niepełnosprawności. Organizując różnorodne wydarzenia, chcemy uświadomić uczestników, z czym tak naprawdę wiążą się wyzwania niepełnosprawności.

Po aktualne informacje na temat projektu i wydarzeń z nim związanych zapraszamy na: https://activities.esn.org/ oraz oficjalną stronę projektu: http://exchangeability.eu/