ESN International

Erasmus Student Network (ESN) jest największym stowarzyszeniem studenckim w Europie. Powstało ono 16 października 1989 roku i zostało legalnie zarejestrowane w 1990 roku w celu wspierania i rozwijania wymiany studentów.
Jesteśmy obecni na ponad 900 uczelniach wyższych z 40 krajów. Sieć ciągle się rozwija i rozrasta. Mamy około 15 000 aktywnych członków, którzy w wielu sekcjach są wspierani przez tak zwanych „buddych”, którzy głównie zajmują się studentami z wymiany. ESN obejmuje zatem około 40 000 młodych ludzi, oferując swoje usługi około 220 000 studentom rocznie.

ESN pracuje w szkolnictwie wyższym:
· oferując usługi 200 000 studentom
· 15 000 aktywnych członków (34 000 łącznie z „buddymi”)
· głównie na zasadzie wolontariackiej
· przy rocznej stopie wzrostu wynoszącej 12% od 2005 roku

ESN działa na trzech poziomach: lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
ESN pracuje w celu stworzenia bardziej mobilnego i elastycznego środowiska edukacyjnego, wspierając i rozwijając wymianę studentów z różnych poziomów oraz zapewniając doświadczenie międzykulturowe także tym studentom, którzy nie mogą uzyskać dostępu do okresu za granicą („internacjonalizacja w domu”).

Cele i zasady

W skrócie, ESN:

· działa w interesie studentów zagranicznych
· pracuje nad poprawą społecznej i praktycznej integracji studentów zagranicznych
· reprezentuje potrzeby i prawa studentów zagranicznych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym
· dostarcza istotnych informacje o programach mobilnościowych
· motywuje studentów do studiowania za granicą
· pracuje przy reintegracji studentów powracających z wymiany
· przyczynia się do poprawy i dostępności mobilności studentów
· troszczy się o swoich członków
· ceni wolontariat i aktywne obywatelstwo

#THISisESN #MobilityIsALifestyle