ESN International Erasmus Student Network (ESN) jest największym stowarzyszeniem studenckim w Europie. Powstało ono 16 października 1989 roku i zostało legalnie zarejestrowane w 1990 roku w celu wspierania i rozwijania wymiany studentów. Jesteśmy obecni na ponad 900 uczelniach wyższych z 40 krajów. Sieć ciągle się rozwija i rozrasta. Mamy około 15 000 aktywnych członków, którzy w wielu sekcjach są wspierani przez tak zwanych „buddych”, którzy głównie zajmują się studentami z wymiany. ESN obejmuje zatem około 40 000 młodych ludzi, oferując swoje usługi około 220 000 studentom rocznie. ESN pracuje w szkolnictwie wyższym: · oferując usługi 200 000 studentom · 15 000 aktywnych członków (34 000 łącznie z „buddymi”) · głównie na zasadzie wolontariackiej · przy rocznej stopie wzrostu wynoszącej 12% od 2005 roku ESN działa na trzech poziomach: lokalnym, krajowym i międzynarodowym. ESN pracuje w celu stworzenia bardziej mobilnego i elastycznego środowiska edukacyjnego, wspierając i rozwijając wymianę studentów z różnych poziomów oraz zapewniając doświadczenie międzykulturowe także tym studentom, którzy nie mogą uzyskać dostępu do okresu za granicą („internacjonalizacja w domu”). Cele i zasady W skrócie, ESN: · działa w interesie studentów zagranicznych · pracuje nad poprawą społecznej i praktycznej integracji studentów zagranicznych · reprezentuje potrzeby i prawa studentów zagranicznych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym · dostarcza istotnych informacje o programach mobilnościowych · motywuje studentów do studiowania za granicą · pracuje przy reintegracji studentów powracających z wymiany · przyczynia się do poprawy i dostępności mobilności studentów · troszczy się o swoich członków · ceni wolontariat i aktywne obywatelstwo #THISisESN #MobilityIsALifestyle