Erasmus Day (znany wcześniej jako Dni mobilności) organizowane są corocznie przez Erasmus Student Network UW, Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biuro Współpracy z Zagranicą. Wydarzenie to wpisuje się w ideologię organizacji ESN, którą jest między innymi propagowanie mobilności wśród członków społeczności akademickiej. Celem Erasmus Day jest promocja idei studiów i pracy za granicą, wymian międzynarodowych, propagowanie postaw tolerancji dla odmienności, otwartości na międzynarodowe doświadczenia i integracji ze studentami zagranicznymi przebywającymi na stypendium w Polsce. Podczas wydarzenia, studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mieli okazję poznać ofertę edukacyjną uczelni ze wszystkich krajów unijnych. Na gości będą czekać stoiska pełne materiałów informacyjnych dotyczących zasad rekrutacji, pobytu na stypendium oraz praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+. Zainteresowani będą mieli okazję porozmawiać z koordynatorami ds. Erasmusa, byłymi stypendystami oraz studentami zagranicznymi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i zdradzą tajniki udanego wyjazdu.  Wydarzenie jest o tyle ważne, że aktywizuje studentów do wyjazdów na stypenadia międzynarodowe, co stanowi formę promocji zarówno naszej uczelni i kraju za granicą.

Za organizację wydarzenia odpowiada Local Education Officer (LEO). W roku akademickim 2019/2020 funkcję tę pełni Wiktoria Ratajczyk.

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie wyjazdu zapraszamy do kontaktu: erasmus.uw@esn.pl

Jednocześnie zachęcamy do dołączenia do grupy na Facebooku - Wyjazdy z Erasmus+, która zrzesza wszystkich zainteresowanych programem: https://www.facebook.com/groups/149176352362514/?ref=br_rs