Pod koniec 2020 roku, ESN UW otrzymało darowiznę od ESN Polska w wysokości 24 872,28 zł. Środki zostaną przekazane na następujące cele statutowe:

- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego,
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Pozostałe cele.

Dziękujemy!