Polish

Przewodnicząca - Martyna Sikorska - president.uw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów - Magdalena Zając - treasurer.uw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Promocji - Sonia Łomnicka - pr.uw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Justyna Astriap - hr.uw@esn.pl

Sekretarz - Monika Mikowska - secretary.uw@esn.pl