Polish

Przewodnicząca - Aleksandra Sienicka - president.uw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów - Wiktoria Ratajczyk - treasurer.uw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Promocji - Blanka Boguszewska - pr.uw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Adam Kowalski - hr.uw@esn.pl

Sekretarz - Ewelina Łukaszewicz - secretary.uw@esn.pl