Polish

Dni Mobilności (znane wcześniej jako Dni Erasmusa) organizowane są corocznie przez Erasmus Student Network UW, Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biuro Współpracy z Zagranicą. Wydarzenie to wpisuje się w ideologię organizacji ESN, którą jest między innymi propagowanie mobilności wśród członków społeczności akademickiej.

Celem Dni jest promocja idei studiów i pracy za granicą, wymian międzynarodowych, propagowanie postaw tolerancji dla odmienności, otwartości na międzynarodowe doświadczenia i integracji ze studentami zagranicznymi przebywającymi na stypendium w Polsce. Podczas Dni Mobilności, studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mieli okazję poznać ofertę edukacyjną uczelni ze wszystkich krajów unijnych. Na gości DM będą czekać stoiska pełne materiałów informacyjnych dotyczących zasad rekrutacji, pobytu na stypendium oraz praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+. Zainteresowani będą mieli okazję porozmawiać z koordynatorami ds. Erasmusa, byłymi stypendystami oraz studentami zagranicznymi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i zdradzą tajniki udanego wyjazdu.

Ze względu na skalę wydarzenia (obecność na trzech głównych kampusach Uniwersytetu), bardzo ważne jest dla nas przyciągnięcie i zainteresowanie jak największej liczby studentów, głównie poprzez profesjonalne przygotowanie stanowisk wystawowych i materiałów promocyjnych, w czym może pomóc dofinansowanie projektu przez Samorząd. Mamy tu na myśli wynajem stanowisk promocyjnych od firmy zewnętrznej a także przygotowanie różnorodnych materiałów promocyjnych. Aby urozmaicić wydarzenie i jeszcze bardziej zainteresować studentów, planujemy umieścić na Kampusie Centralnym dodatkową atrakcję, jaką będzie fotobudka, w której zainteresowani będą mogli sobie zrobić pamiątkowe, wakacyjne zdjęcia.

Wydarzenie jest o tyle ważne, że aktywizuje studentów do wyjazdów na stypenadia międzynarodowe, co stanowi formę promocji zarówno naszej uczelni i kraju za granicą.